Follow Atlàntic to join the conversation.

When you follow Atlàntic, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Atlàntic

Valencia, Spain

Atlàntic acaba de publicar ‘Volem els ponts’, guardonat com Millor Disc Pop en els Premis Ohvidi. Deu cançons de pop i powerpop, directes i amb molta càrrega elèctrica ⚡️

Atlàntic ya tiene listo su segundo álbum, Volem els ponts, con diez nuevas canciones en las que los estribillos contagiosos se apoyan en poderosas guitarras