Follow Atlàntic to join the conversation.

When you follow Atlàntic, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Atlàntic

Valencia, Spain

Atlàntic ja té quasi a punt el segon disc llarg de la banda, que arribarà quatre anys després de «1976». deu noves cançons que arribaran prompte...

Atlàntic ya tiene listo su segundo álbum, con diez nuevas canciones que verán la luz pronto...

Atlàntic és pop i també powerpop